Kollaaži teekond

Asudes Tallinnas, Varssavis, Wroclawis, Berliinis, Marseille'is ja Kildare'i maakonnas, anname naiste perspektiividele kuju. Iga rühm loob osa ühisest kollaažist ja saadab selle teisele partnerile tavapostiga. Praegu osales kaks partnerorganisatsiooni. Kollaaži loomine algas Varssavis. Esimene osa saadeti siis Marseille'i, kaasloome ja on nüüd üks tavaline postitee Berliini (15/03/21). Oleme väga uudishimulikud, et näha lõpptulemust lõpus!

Picture: Team HORS PISTES

etEstonian