PPPWomen

ostateczny efekt?

Spotkanie w Marsylii/Francja, wrzesień 2022 Spotkanie końcowe uczestników projektu poświęcone było podsumowaniu działań z ostatnich dwóch lat, omówieniu wpływu na osoby bezpośrednio zaangażowane (edukatorów, uczniów), na organizacje, tzw. -zwanych interesariuszami, systemem (w tym partnerami stowarzyszonymi na poziomie lokalnym). Wiele pozytywnych efektów zostało…

ostateczny efekt? Read More »

Matriarchalna wyspa i mnóstwo historii

Warsztaty w Tallinie/Estonia, kwiecień 2022 Edukatorzy dorosłych z sześciu organizacji uczestniczących spotkali się na pięciodniowych warsztatach i wypróbowali różne metody, aby „spojrzenie kobiet na podziały społeczne” stało się przedmiotem kształcenia dorosłych. Wielokrotnie poruszana była istotna kwestia relacji władzy między płciami: kobiety doświadczają, że ich działania…

Matriarchalna wyspa i mnóstwo historii Read More »

Wydarzenia lokalne

Każda organizacja partnerska zapraszana na lokalne wydarzenia w celu upowszechniania współpracy europejskiej i jej wyników. Zgodnie z przepisami dotyczącymi koronawirusa obowiązującymi w danym kraju, dla niektórych było to możliwe tylko w ograniczonym zakresie do maja/czerwca 2022 r. Koledzy ze wszystkich sześciu partnerów pracowali razem z lokalnymi uczniami nad wspólnym kolażem i… Symbol „Von der Community überprüft“

Wydarzenia lokalne Read More »

Padlet w przestrzeni publicznej

Sednem europejskich kooperacji jest spotykanie się, wymiana, tworzenie czegoś i praktykowanie wzajemnego uczenia się. Ale poruszanie się i zdobywanie wiedzy poprzez doświadczanie miejsc partnerów było trudne od marca 2020 roku. Postanowiliśmy więc chodzić po miejscach naszych miast, robić zdjęcia, pisać teksty, zapraszać do tego innych i dzielić się wszystkim. Z tego powodu padlet wydawał się odpowiednim narzędziem. Niektóre zdjęcia są już dostępne w sieci.

Padlet w przestrzeni publicznej Read More »

Wzruszające, ale mocne

Feedbacks dotyczące spotkania roboczego projektu w Warszawie w dniach 11-13 grudnia 2021 r. z kolegami z Francji, Irlandii, Niemiec, Estonii i Polski. Zazwyczaj takie spotkania skupiają się na kwestiach organizacyjnych. To samo w sobie nie jest inspirujące. Więc uczestnicy poświęcili się również dotychczasowym rezultatom projektu - the

Wzruszające, ale mocne Read More »

Wprowadzanie marzeń w życie

Działania w ramach blended learningu, co to jest? Kontaktują się ze sobą nie tylko pracownicy edukacji, ale także osoby uczące się z organizacji partnerskich. Poprzez wirtualną wymianę za pośrednictwem listy mailowej, grupy WhatsApp czy wpisów w Padlecie. Ale także poprzez konkretne, osobiste spotkania. Tak było w Berlinie w sierpniu 2021 roku. Zaczęło się od ...

Wprowadzanie marzeń w życie Read More »

Stereotypy płci i Gesamtkunstwerk

Skupiamy się na wymianie wiedzy, doświadczeń i umiejętności metodycznych. Poświęcone temu były pięciodniowe warsztaty dla edukatorów dorosłych, które odbyły się w Berlinie pod koniec sierpnia 2021 roku. Koledzy z każdej organizacji partnerskiej zaprojektowali sesje warsztatowe tak, aby dni stały się "Gesamtkunstwerk". Obejmowało to gry i ćwiczenia dotyczące postrzegania ...

Stereotypy płci i Gesamtkunstwerk Read More »

pl_PLPolish