PAAR SÕNA

Mida me teeme

MEIE TEGEVUSED

Me jagame täiskasvanute ja kogukonna koolitamise meetodeid ning teeme naiste vaatenurki nähtavaks.


Adult learning is empowerment. We work with non-formal methods to promote self-expression and self-efficacy, but also intercultural understanding, gaining knowledge, practising mutual respect, tolerance and constructive thinking without avoiding differences.

TÖÖTOAD TÄISKASVANUTE KOOLITAJATE POOLT JA TÄISKASVANUTE KOOLITAJATELE


Koolitused Berliinis ja Tallinnas

Nende kohtumiste eesmärk on üksteiselt õppida, jagades ja rakendades erinevaid täiskasvanuhariduse meetodeid, et tugevdada naiste pädevusi ja positiivseid kogemusi iseendaga. Enne koolitusi, nende ajal ja pärast koolitusi töötavad kõik projektipartnerid välja, arutavad ja kajastavad inimeste lugusid ning argumenteerimisjuhiseid naiste alandamise kohta.

TÖÖTUBA ÕPPIJATE POOLT JA ÕPPIJATELE


Virtuaalne õppimine ja reaalsed elukogemused

Meil on hea meel õppijaid kaasata Meil on hea meel kaasata iga partnerorganisatsiooni õppijad otse projekti tegevusse. Viiepäevase kohtumise ajal Berliinis saavad nad kogeda ühiseid tegevusi, vestlusi ja avastusi rahvusvahelises kontekstis. Võimaluste avardamine käib käsikäes euroopaliku mõtteviisi harjutamisega. Enne ja pärast koolitust saavad õppijad kohtuda virtuaalsete tegevuste kaudu (online-kohtumised, messenger-grupid, e-post jne). Vaatame, milliseid tehnilisi piiranguid meil tuleb ületada...

TULEMUS I


Inimeste lood - Mis see on?

Anname naistele vahendid oma loo kirjutamiseks/loomiseks. Anname naistele tööriistad oma loo kirjutamiseks/loomiseks. Aga enamgi veel: kutsume oma kogemusi teistele tutvustama ja kuulama, mida teised on loonud. Jagamine loob kuuluvust, stimuleerib astuma kõrgemale või kõndima üksindusest või vanadest, tallatud radadest väljapoole. Selles kontekstis on täiskasvanute koolitajad nii koolitajad kui ka õppijad.

TULEMUS II


Kommunikatsioon: kuidas (taas)tegutseda?

Töötame välja soovitused probleemide rahumeelseks lahendamiseks, kui tegemist on alandamise ja vihkamisega. See võib juhtuda suhetes, avalikus "reaalses" ruumis, sotsiaalmeedias, töökohal või töökeskkonnas. Eesmärk ei ole tajuda teist vaenlasena, pigem tugevdada oma võimekust võimetuse ületamiseks ja tegutsemiseks.

INIMESTE FOTO | LÜHITEKST

Kuidas ma tajun avalikku ruumi?

etEstonian