ostateczny efekt?

Spotkanie w Marsylii/Francja, wrzesień 2022 Spotkanie końcowe uczestników projektu poświęcone było podsumowaniu działań z ostatnich dwóch lat, omówieniu wpływu na osoby bezpośrednio zaangażowane (edukatorów, uczniów), na organizacje, tzw. -zwanych interesariuszami, systemem (w tym partnerami stowarzyszonymi na poziomie lokalnym). Wiele pozytywnych efektów zostało…

ostateczny efekt? Read More »

Matriarchalna wyspa i mnóstwo historii

Warsztaty w Tallinie/Estonia, kwiecień 2022 Edukatorzy dorosłych z sześciu organizacji uczestniczących spotkali się na pięciodniowych warsztatach i wypróbowali różne metody, aby „spojrzenie kobiet na podziały społeczne” stało się przedmiotem kształcenia dorosłych. Wielokrotnie poruszana była istotna kwestia relacji władzy między płciami: kobiety doświadczają, że ich działania…

Matriarchalna wyspa i mnóstwo historii Read More »

Wydarzenia lokalne

Każda organizacja partnerska zapraszana na lokalne wydarzenia w celu upowszechniania współpracy europejskiej i jej wyników. Zgodnie z przepisami dotyczącymi koronawirusa obowiązującymi w danym kraju, dla niektórych było to możliwe tylko w ograniczonym zakresie do maja/czerwca 2022 r. Koledzy ze wszystkich sześciu partnerów pracowali razem z lokalnymi uczniami nad wspólnym kolażem i… Symbol „Von der Community überprüft“

Wydarzenia lokalne Read More »

Padlet w przestrzeni publicznej

Sednem europejskich kooperacji jest spotykanie się, wymiana, tworzenie czegoś i praktykowanie wzajemnego uczenia się. Ale poruszanie się i zdobywanie wiedzy poprzez doświadczanie miejsc partnerów było trudne od marca 2020 roku. Postanowiliśmy więc chodzić po miejscach naszych miast, robić zdjęcia, pisać teksty, zapraszać do tego innych i dzielić się wszystkim. Z tego powodu padlet wydawał się odpowiednim narzędziem. Niektóre zdjęcia są już dostępne w sieci.

Padlet w przestrzeni publicznej Read More »

Wzruszające, ale mocne

Feedbacks dotyczące spotkania roboczego projektu w Warszawie w dniach 11-13 grudnia 2021 r. z kolegami z Francji, Irlandii, Niemiec, Estonii i Polski. Zazwyczaj takie spotkania skupiają się na kwestiach organizacyjnych. To samo w sobie nie jest inspirujące. Więc uczestnicy poświęcili się również dotychczasowym rezultatom projektu - the

Wzruszające, ale mocne Read More »

Bringing dreams to life

Blended learning activities, what is it? Not only education workers but also learners from the partner organisations come into contact with each other. Via virtual exchange through an email list, WhatsApp group or entries in a Padlet. But also through concrete, personal encounters. This was the case in Berlin in August 2021. It started with …

Bringing dreams to life Read More »

pl_PLPolish